Χρήσιμες πληροφορίες

Μεταξύ άλλων υπάρχουν ποικιλίες υποκειμένων που συνηθίζονται περισσότερο στα Ελληνικά εδάφη, τα οποία χρησιμοποιούμε για να εμβολιάσουμε τα φυτά των αμπελιών μας, ώστε να μας δώσουν ένα γερό ριζικό σύστημα.

Ένας επιπλέον λόγος που μας επιτρέπει να εγγυηθούμε για το 100% του αποτελέσματος της φύτευσης του αμπελώνα σας.

Υποκείμενα αμπελιών

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τέσσερις βασικές ποικιλίες υποκειμένων, παράλληλα με το ποσοστό αντοχής τους στο ενεργό ασβέστιο.

Ποικιλίες των κυριότερων υποκειμένων Ποσοστό αντοχής στο ενεργό ασβέστιο
RICHTER 110 17 %
PAULSEN 1103 19 %
SO 4 20 %
41 B 40 %

Ριξικό σύστημα αμπελιών

Όπως συμβαίνει σε κάθε παράγωγο φυτωρίου, είτε πρόκειτε για δέντρο είτε πρόκειτε για φυτό, έτσι και στο αμπέλι ένα ισχυρό ριζικό σύστημα, εξασφαλίζει καλύτερη επιτυχία στην φύτευση του αμπελώνα και συμβάλει στην υγεία του φυτού κατά την διάρκεια της ζωής του.

Ριζικό σύστημα αμπελιών

Υπολογισμός φυτών

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε πόσα φυτά χρειάζεστε, ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ φυτών και σειράς που επιθυμείτε να φυτέψετε το αμπέλι σας.

Πίνακας φύτευσης αμπέλων ανά στρέμμα ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ φυτών
Σειρά ανά σειρά
Φυτό ανά φυτό
1,50 μ. 1,70 μ. 1,75 μ. 2,00 μ. 2,20 μ. 2,25 μ. 2,50 μ. 3,00 μ.
0,80 μέτρα 833 735 714 625 568 555 500 416
0,90 μέτρα 740 653 634 555 505 493 444 370
1,00 μέτρα 666 588 571 500 454 444 400 333
1,10 μέτρα 606 534 519 454 413 404 363 303
1,20 μέτρα 555 490 476 416 378 370 333 277
1,25 μέτρα 533 475 457 400 362 355 320 266
1,50 μέτρα 444 392 380 332 303 296 266 222
1,70 μέτρα 392 345 336 294 267 261 235 196
1,75 μέτρα 380 336 326 284 259 253 228 190
2,00 μέτρα 333 294 285 250 227 222 200 16