Ερυθρές ποικιλίες

Ερυθρές ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών, ιδανικές για την παραγωγή κρασιού ή τσίπουρου.

Παμίδι

Τσαμπί σταφυλιού Παμίδι

Ζωηρό, εύρωστο, γόνιμο, παραγωγικό φυτό.

Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρει 2 σταφύλια, μεγάλα κι αρκετά πυκνοραγα.

Ροδίτης κόκκινος (αλεπού)

Τσαμπί σταφυλιού Ροδίτης κόκκινος (αλεπού)

Ζωηρό φυτό, εύρωστο, γόνιμο, παραγωγικό, σχετικά ανθεκτικό στην ξηρασία.

δίνει λευκά και ροζέ ποσοτικά κρασιά.

Μπορεί να δώσει αξιόλογα ξηρά κρασιά, με καλή ισορροπία ανάμεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα, με κάλο άρωμα.

Φωκιανό

Τσαμπί σταφυλιού Φωκιανό

Φυτό μέτριας ζωηρότητας, γονιμότητας, παραγωγικότητας, ανθεκτικότητας στις περισσότερες μυκητολογικές ασθένειες και την ξηρασία.

Δίνει κρασιά μέτριου αλκοολικού τίτλου, μέτριας οξύτητας, φτωχά σε χρώμα.

Pages