Λευκές (με κουκούτσι)

Λευκές ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών (εμπορικά) με κουκούτσια, ιδανικές για φαγητό.

Italia (Ιτάλια)

Τσαμπί σταφυλιού Italia (Ιτάλια)

Σταφύλι μεγάλο, κυλινδροκωνικό, μέτριας πυκνότητας.

Παρουσιάζει καλή συμπεριφορά στη συντήρηση και στη μεταφορά.

Rozaki (Ροζακί)

Τσαμπί σταφυλιού Rozaki (Ροζακί)

Σταφύλι μεγάλο κωνικό, με μέτρια πυκνότητα.

Μεγάλη ικανότητα για συντήρηση και μεταφορά, θεωρείται η καλύτερη ποικιλία εμπορίου.

Victoria (Βικτώρια)

Τσαμπί σταφυλιού Victoria (Βικτώρια)

Σταφύλι μεγάλου μεγέθους, κωνικό η κυλινδροκώνικο, μέτρια πυκνό.