Έγχρωμες (χωρίς κουκούτσι)

Έγχρωμές ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών χωρίς κουκούτσια, ιδανικές για φαγητό.

Ροζέ πρώιμη

Άσπερμη ποικιλία ερυθρού χρώματος, πολυ παραγωγική.

Πολύ πρώιμη ωρίμανση.

Pages