Αθήρι

Πολύ ζωηρό, εύρωστο, γόνιμο, παραγωγικό, ανθεκτικό στις ασθένειες, με εξαίρεση στο ωιδιο και τον βοτρύτη, μέτρια ανθεκτικό στην ξηρασία. Προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδάφων προτιμώντας τα ελαφρά ασβεστώδη έως αργιλασβεστώδη εδάφη.

Ξεκινά την βλάστηση στα τέλη του Μάρτη και ωριμάζει νωρίς, συνήθωσ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 2 σταφύλια, μεγάλα περίπου 300gr. Ράγες με πρασινοκίτρινο λεπτό φλοιό και σάρκα γλυκιά, χυμώδη.

Δίνει κρασιά μέτριου αλκοολικού τίτλου, ελαφρά αρωματικά, μικρής όμως οξύτητας.

Τσαμπί σταφυλιού Αθήρι

Κατηγορία ποικιλίας: