Αμάσι (Όψιμο Εδέσσης)

Λευκό σταφύλι κατάλληλο για οινοποίηση.

Παραγωγικό με μεγάλα τσαμπιά, κάθε ράγα τους φέρει 1-3 κουκούτσια.

Είναι υψηλόβαθμο στις αλκοόλες οπότε χρησιμοποιείται και για απόσταξη με πολύ καλά αποτελέσματα.

Τσαμπί σταφυλιού Αμάσι (Όψιμο Εδέσσης)

Κατηγορία ποικιλίας: