Παραγωγή φυτών για κάθε ανάγκη.
Ποικιλίες σταφυλιών για κρασί ή τσίπουρο & εμπορικές ποικιλίες.

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν με ένα απλό τηλεφώνημα σας, για οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.